user_mobilelogo

 

 

Få styr på jeres persondata

- det kan blive dyrt at lade være!

Persondata samles allevegne

Persondata følger med..

En håndværker bygger huse. En skole eksisterer for at undervise. En frisør vil gerne gøre håret fint.

Når der udføres en kerneopgave, noteres diverse personlige oplysninger om kunden, eleven eller medarbejderen.

Oplysninger, der modtages, behandles og opbevares mere eller mindre systematisk: Det kan være i en mail, en kalender, et lønsystem eller et enkelt dokument, der gemmes i et fildrev.

Ofte gemmes og opbevares oplysninger længe efter, at de slet ikke anvendes mere. Det er ikke længere tilladt.

 

 

EU Persondataforordningen

EU har vedtaget en forordning, der gælder for alle borgere bosat i EU, hvad enten de opholder sig der eller i 3. lande. Man har ønsket at harmonisere reglerne for alle EU landene.

Brugen af personfølsomme data skærpes, så man kun har lov til at indsamle og behandle persondata, når de har et reelt formål, er lovlige og tjener virksomhedens aktivitet rimeligt.

Alle opbevarede persondata skal være korrekte, lettilgængelige og letforståelige.

Enhver borger har fået ”retten til at blive glemt”. Det stiller krav til virksomheden om at have styr på sine persondata.

Persondata skærpes

I den nuværende Persondatalov betragtes persondata som alle de gængse informationer; så som navn, adresse, helbredsoplysninger, familiemæssige forhold, initialer, adgangsprofil, KPI, økonomiske data, strafferetslige forhold mv.

I den nye Persondataforordning skærpes reglerne.

Her medtages også politiske observans, religion, etnisk baggrund, faglige tilhørsforhold og seksuelle orientering.

En væsentlig forandring er, at virtuelle observationer (logning, videoovervågning, fotos, IP adresser, GPS oplysninger), samt alle data, der kan samlet kan identificere en person, medtages.

Kan I finde jeres persondata?

For at vide, om I overholder den nye Persondata-forordning (GDPR), må følgende kortlægges:

HVORFOR persondata indsamles og opbevares.

HVORDAN persondata behandles.

HVOR persondata anvendes og bearbejdes.

HVILKE persondatatyper man behandler.

HVORNÅR persondata slettes igen.

Persondatas korrekthed og ajourføring.

Kortlægning er nødvendig

ARKIVO kan hjælpe jer med:

Identificering af jeres persondata

Kortlægning af jeres anvendelse af persondata.

Oversigt over processer, workflows og systemer.

 

 

 

Et samspil af kompetencer

At blive til 25. maj 2018, hvor den nye EU Persondataforordning træder i kraft, kræver en indsats fra flere sider.

Der er brug for forskellige kompetencer og fagfolk:

JURISTER

Er I compliant med de nye regler? Har I de rette samtykkeerklæringer? (ARKIVO samarbejder med bl.a. med ADVODAN)

REVISOR ELLER ØKONOMISK RÅDGIVER  

Hvilke risici løber I ved at opbevare persondata, som I gør? Hvad betyder det for jeres forretning?

LEDELSEN

Hvem tager ansvar? Hvem sikrer en god proces? Hvem kender hele jeres organisation?

HR MEDARBEJDERE

Hvem sikrer uddannelse af jeres medarbejdere? Hvem står for de forandringer, der måske sker i opgaver og arbejdsgange?

IT MEDARBEJDERE

Hvem kender jeres systemer? Hvem håndterer IT sikkerhed?

GODE SAMARBEJDSPARTNERE

Stiller I krav til jeres samarbejdspartnere og leverandører om god persondata-skik?

INFORMATIONSSPECIALISTER - ARKIVO     

Kortlægning, opmærkning af persondatatyper, worksflows, systemer.

Opmærkning af indsamling, registrering, behandling, videregivelse, sletning.

Kortlægningen kan ske på flere måder

  1. I står selv for den praktiske arbejde med god sparring og rådgivning undervejs
  2. ARKIVO står for hele kortlægningen, opmærkningen og afrapporteringen.

Vi aftaler forløbet i samarbejde og i forhold til jeres størrelse og omfang af arbejdsgange og systemer.

Bestil et uforpligtende møde om KORTLÆGNING af jeres persondata

 

*skal udfyldes

 

Kontaktperson

Hanne Biehl Laursen

Indehaver

Iinformationsspecialist

PRINCE2®practitioner

 

Systematik og strukturopgaver har tidligere været udført for bl.a.: